فروشگاه کلخنُگ به زودی ساعتهای برند کاسیو را با بهترین قیمت ارائه خواد داد.  

هزینه های پیش روی بانک مرکزی

◀️ چنانچه رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد، در اجرای بسته سیاست ارزی جدید هیچ مشکلی وجود ندارد چرا که تراز تجاری کشور مثبت است.

◀️ حال که چنین سخنی گفته شده، بانک مرکزی باید در ابتدای امر در بازار ثانویه به‌صورت کاملا فعال عمل کند تا اعتماد به سیاست‌گذار بازگردد و اثرات سوء تعطیلی صرافی‌ها در چند ماه اخیر از بین رود. 

◀️ البته باید گفت که بازسازی اعتبار و نیک‌نامی بانک مرکزی خود نیازمند اصول اولیه‌ای است که همراهی کل بدنه نظام را می‌طلبد. این اصول اولیه را می‌توان در هفت بند دید:

۱) ثبات قیمت‌ها

۲) همراهی سیاست مالی با سیاست پولی چرا که عامل ثبات بلندمدت خواهد بود

۳) پرهیز قاطع از ناسازگاری زمانی

۴) آینده‌نگری و نگاه به شرایط آتی اقتصاد در سیاست پولی

۵) پاسخگویی به نتایج اعمال سیاست چرا که این یک اصل اولیه در دموکراسی است.

۶) سیاست پولی باید به ثبات تولید و نوسانات قیمت‌ها بسیار حساس باشد. 

۷) نهایتا ثبات مالی که باید در میان‌مدت در نظر گرفته شود چرا که در صورت عدم حصول به این هدف، سقوط اقتصادی حتمی خواهد بود.

◀️ شوربختانه باید پذیرفت که نظام پولی کشور ناگزیر به پرداخت هزینه‌ای گزاف در راستای رفع این مشکل است.

(0)
هیچ دیدگاهی وجود ندارد
دیدگاه خود را بنویسید
*
*